TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

6.11.2019  Třída Edvarda Beneše – III. etapa oprav

Technické služby Hradec Králové dokončily další etapu opravných prací vybraných konstrukcí na třídě Edvarda Beneše, která probíhala od června do října letošního roku. Jednalo se o opravu tří ramp u čp. 1428, 1433 a 1637, kde byly ošetřeny nosné ocelové konstrukce spolu s opravou zábradlí a o opravu schodišť u čp. 1531 a 1534. Dále proběhla oprava ochozu a zastřešení mezi vchody s čp. 570 až 577, kde bylo mj. opraveno a zprovozněno uzavřené schodiště u Kozlovny.

Vzhledem k zjištěnému havarijnímu stavu bylo dále nutné demontovat dvě lávky u čp. 1415 a 1417 a nahradit tyto jednou novou lávkou z pozinkovaného pororoštu. Stejným způsobem jsme přistoupili i k opravě dvou schodišť u prodejny Billa, dvou schodišť u objektu Bowling Billiard&Darts Club a jednomu schodišti na rohu ulic Jana Masaryka a třídy Edvarda Beneše u čp. 1713/2. Tato schodiště byla taktéž v havarijním stavu a hrozilo zde již nebezpečí úrazu. Proto byla i tato nahrazena novými ocelovými konstrukcemi se schodnicemi z pororoštu.

Zakázku realizovala firma TOBOS s. r. o. a finanční náklady za výše uvedené práce činily 8 mil. Kč.
 
Fotogalerie: Fotogalerie

 


Opravy na tř. E. Beneše v roce 2019

Opravy na tř. E. Beneše v roce 2019 V současné době pokračuje již třetí etapa prací na vybraných konstrukcích na tř. E. Beneše, které budou kompletně dokončeny do konce září 2019. Jedná se o rampy u čísel popisných 1428, 1433 a 1637, kde bylo provedeno ošetření ocelových konstrukcí, a nyní dojde k montáži nového zábradlí. Dokončovány jsou také opravy ochozu a zastřešení mezi vchody čp. 570 až 577, kde do konce září bude zprovozněno dosud uzavřené schodiště. Začátkem září bude zahájena demolice lávek u čp. 1415 a 1417 a následně bude provedena montáž jedné nové lávky z pozinkovaného pororoštu.

Dále bude v měsíci září provedena výstavba nových konstrukcí čtyř schodišť u objektů Billa a Bowling Billiard & Darts Club, které musely být z bezpečnostních důvodů demontovány. Další stavební práce budou zahájeny v měsíci září 2019, a to na opravě zastřešení chodníků u bytových domů čp. 1412–1417 a 1531–1534 na tř. E. Beneše, které budou probíhat po dobu několika měsíců. Na střechách budou zhotoveny nové hydroizolační vrstvy, opravy světlíků, nové klempířské prvky a nové potrubí dešťové kanalizace vč. nových střešních vtoků. Ocelové konstrukce budou očištěny, provedeny zámečnické opravy a konstrukce budou opatřeny novým ochranným nátěrem. Po dobu oprav bude pohyb chodců před bytovými domy částečně omezen.

V letošním roce bude v součtu naší organizací na tyto stavební práce investováno více jak 18,7 mil. Kč vč. DPH.